Opravárenství je odvětví, které musí zajistit provozuschopnost vnitrodružstevní techniky.

Největší část oprav probíhá v dílnách ve středisku Rohoznice. Zde vyřizujeme požadavky na zajištění údržby a oprav zemědělských strojů, stájové mechanizace, traktorů, nákladních automobilů, nakladačů a dopravní techniky. V případě potřeby opravujeme i cizím zájemcům dle jejich požadavků.

Údržbářsko - opravárenské středisko (UOS):

  • Mytí vysokotlakým čističem s ohřevem vody KÄRCHER HDS

  • Celkové pravidelné údržby s výměnou olejů na mazací lince

  • Přípravy vozidel na STK

  • Veškeré opravy traktorů a nákladních automobilů

  • Plnění klimatizací

Zámečnické dílny:

Provádíme svářecí, zámečnické, soustružnické a další práce. Pracujeme také s nerezovými kovy. Naše dílny jsou vybaveny např. soustruhy, svářečkami, ohýbačkami, obrážečkou, hydraulickým lisem, padacími tabulovými nůžkami do tloušťky plechu 4 mm a délky 2m.

Čerpací stanice PHM:

Naše hlavní čerpací stanice určená k prodeji nafty je umístěna také v areálu střediska. Našim zákazníkům nabízíme kvalitní pohonné hmoty, oleje a maziva od stálého prověřeného dodavatele. Odběratelům motorové nafty nabízíme možnost uzavření smluvního vztahu a následnou fakturaci za prodané PHM.