Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování tržních plodin, jako je kvalitní potravinářská pšenice, řepka, cukrovka a v neposlední řadě sladovnický ječmen.

Větší část sladovnického ječmene dodáváme do Plzeňského Prazdroje.

V sezóně 2019 jsme začali pěstovat ozimou odrůdu sladovnického ječmene Casanova.

Další významnou součástí rostlinné výroby je zajištění dostatečného množství objemných krmiv pro živočišnou výrobu a to zejména kukuřice na siláž, vojtěšky, travin na senáž a dostatek kvalitního sena.

Pěstovala se zde i sója, ale jelikož máme rozsáhlou živočišnou výrobu a v předchozích suchých letech se snížily rezervy objemných krmiv, museli jsme navýšit plochy víceletých pícnin a kukuřice na siláž.

Živočišná výroba nám zajišťuje dostatek kvalitního organického hnojiva, které přispívá k přirozené úrodnosti půdy a umožňuje snížit užívání některých průmyslových hnojiv.

Mimo jiné provozujeme kompostárnu, ve které zpracováváme bioodpad z okolních obcí.

Při zpracování půdy respektujeme principy našich předků, ale zároveň využíváme poznatky moderních technologií. Provádíme podmítku, orbu, hloubkové kypření, podrývání.

Název Velikost
Projekt: Vývoj a aplikace technologie racionálního hnojení cukrové řepy ve zranitelných oblastech - Závěrečný inovační deník9 MBstáhnout soubor
Projekt: Vývoj a aplikace technologie racionálního hnojení cukrové řepy ve zranitelných oblastech - Článek3 MBstáhnout soubor
Projekt: Vývoj a aplikace technologie racionálního hnojení cukrové řepy ve zranitelných oblastech - Inovační deník9 MBstáhnout soubor
Projekt: Inovace v rostlinné výrobě (2018)2 MBstáhnout soubor
Projekt: Inovace v rostlinné výrobě (2017)3 MBstáhnout soubor