Živočišná výroba je významnou součástí zemědělské výroby.

V našem družstvu je zaměřena na produkci mléka, chov skotu a chov prasat. Živočišná výroba je soustředěna do dvou samostatně hospodařících středisek - Křičeňsko a Kocbeře.

Křičeňsko

V tomto středisku se zabýváme chovem holštýnského plemene skotu, které je prošlechtěno na vysokou mléčnou užitkovost a je tedy hlavním tržním produktem v živočišné výrobě.

Ve velkokapacitním kravíně v Dolanech chováme základní stádo dojnic ve volné boxové stáji s dojírnou 2x20 ks, dále vysokobřezí jalovice a telata do třech měsíců věku. Jalovičky do šesti měsíců věku jsou částečně pastevně odchovávány ve stáji v Křičeni. Býčci mléčných krav jsou určeni k prodeji.

Základní stádo tvoří 700 ks dojnic s užitkovostí přes 11.000 kg mléka za rok. Všechna naše produkce mléka je dodávána do Polabských mlékáren v Poděbradech.

V chovu prasat provádíme uzavřený obrat stáda. Prasata chováme ve stáji v Dolanech ve dvou provozech-porodna a výkrm. Hlavním odběratelem vykrmených prasat jsou jatka Sloupnice.

Kocbeře

V tomto středisku se zabýváme chovem skotu bez tržní produkce mléka, plemene charolais. Masný skot chováme celoročně pastevním způsobem s přirozenou plemenitbou. Ve stáji v Kocléřově chováme krávy a odchováváme telata.Odchov jaloviček a výkrm býků probíhá ve stáji v Kocbeřích, přičemž část jaloviček dále využíváme na obnovu stáda. Vykrmené býky dodáváme na jatka, převážně do firmy TORO Hlavečník.

Stejně jako skot, také chov prasat je rozdělěn do dvou provozů, v Kocléřově a v Kocbeřích. V obou provozech chováme prasnice, prasničky a odchováváme selata na předvýkrm a prasata na výkrm. Vykrmená prasata prodáváme na jatka, kde hlavními odběrateli jsou Orlické uzeniny a jatka Jaroslava Hamplová.