AGRODRUŽSTVO KLAS hospodaří na 3500 ha zemědělské půdy, z toho na 400 ha luk a pastvin.

Nejvíce pozemků obhospodařujeme v okrese Pardubice, ve 12 katastrálních území od Rohovládovy Bělé až po Opatovice nad Labem po obou stranách Opatovického kanálu.

Převážná část území má rovinatý charakter s nadmořskou výškou v rozmezí 220 - 228 metrů nad mořem, přesahuje pouze místní vyvýšení v oblasti Dolany - Křičeň.

Menší část pozemků užíváme v okresu Trutnov v obvodu 6 katastrů obcí: Kocbeře, Kocléřov, Komárov, Huntířov, Záboří a Dvůr Králové nad Labem.

Středisko Vítězná poblíž Dvora Králové nad Labem leží v nadmořské výšce 350 - 550 metrů nad mořem.

Obhospodařují středně těžké půdy s mírně svažitými loukami a pastvinami.

V okrese Pardubice se vyskytují půdy lehké s nevyrovnaným vodním režimem, uprostřed půdy úrodné, středně těžké a v západní části těžké a obtížněji zpracovatelné.